Неотдавна бил открит магазин, в който жените можели да си изберат и да си купят мъж. На входа висяла табела с правилата на работа на магазина със следното съдържание:
1. Вие можете да посетите този магазин само веднъж.
2. В магазина има 6 етажа, като качеството на мъжете се повишава с увеличаването на броя на етажите.
3. Можете да си избирате мъж, от който и да е етаж и да се качвате на по-горен етаж.
4. Не се разрешава връщането на по-долен етаж.
Една жена решила да посети същият този 'Магазин за мъже', за да си намери половинка. След като прочела на входа на първия етаж табелата: 'Мъже, които имат работа' - тя веднага се качила на втория етаж. Табелата на втория етаж гласяла: 'Мъже, които имат работа и обичат децата'. Жената отишла на третия. Там имало надпис: 'Мъже с работа, обичащи деца и необикновенно красиви'. 'Божичко!' - зарадвала се жената, но все пак се качила на четвъртия етаж. Там висляла табела: 'Мъже с работа, които обичат деца, ослепително красиви и помагащи вкъщи'.
- Невероятно! - възкликнала жената - Много ми е трудно да устоя! Но, произнасяйки това, тя все пак се качила на петия етаж. Надписът там бил: 'Мъже, имащи работа, обичащи децата, с ослепителна красота, помагащи вкъщи и много романтични'.
На жената много и се приискало да остане на този етаж и да си избере половинка, но все пак, се преборила с чувствата си си и се качила на последния етаж. И на този етаж прочела надпис със следното съдържание:
'Вие сте посетителка № 31 456 012, тук няма мъже, този етаж съществува само за да докаже за пореден път, че е невъзможно да се угоди на една жена. Благодарим ви, че посетихте нашия магазин!'
А точно срещу този магазин бил открит 'Магазин за жени'. На първия етаж се предлагали жени, които обичат да правят с*кс. На втория - богати жени, обичащи да правят с*кс. А от третия до шестия етаж досега никой, никога не се е качвал...


 

99669999996669999996699666699666999966699666699 99699999999699999999699666699669966996699666699 99669999999999999996699666699699666699699666699 99666699999999999966666999966699666699699666699 99666666999999996666666699666699666699699666699 ... виж целия виц


 

Безработен човецец - сиромах , прочел обява че в Prosoft,
търсят чистач.
Явява се той на интервю, разпитват ... виж целия виц


 

Блондинка отива при лекаря:
- Докторе, помогнете ми! Ухапа ме пчела!
- Нищо, намажете го с мехлем.
- Но как ще помогне? ... виж целия виц


 

... виж целия виц


 

Папата бил много болен и никой не можел да го излекува. Кардиналите извикват един много възрастен доктор, който ... виж целия виц


 

Три плъха се напили и започнали да се хвалят. Първият казал:
- Аз гълтам 50 гр. натрошено стъкло и на другия ден съм ... виж целия виц


 

СТУДЕНТ ЛИ СИ ?

1. Имаш ли топла вода?

а) Аз не, обаче едни приятели в 28 блок имат бързовар и там ходя
б) Не. Аз и ... виж целия виц


 

... виж целия виц


 

... виж целия виц


 

Учителка по математика казва на класа:
- Намерете решението на задачата.
На задния чин се чува глас:
- Може ли да ... виж целия виц